ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Demonstration School
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4248
โทรสาร : 0-5322-1285
อีเมล : satitcmu@satitcmu.ac.th