อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา

อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :