อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี

อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :