อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนเคมี

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :