รับประกาศนียบัตรเหรียญทองและเหรียญรางวัล ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 124 คน
รับประกาศนียบัตรเหรียญทองและเหรียญรางวัล ระดับประเทศ

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 (Thailand English Speech Contest)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับราลวัลดังนี้
1.นางสาวกรรญกร จิรประภากร ได้คะแนนอันดับที่ 26 ของประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองและเหรียญรางวัล
2.นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม ได้คะแนนอันดับที่ 45 ของประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองและเหรียญรางวัล