หน่วยส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให่แก่นักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 102 คน
หน่วยส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให่แก่นักเรียน

สาธิต มช. ใส่ใจสุขภาพ 
ตามที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) 
ของนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแล้วนั้น

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
ให้แก่นักเรียน ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.15 -10.00 น.