รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 26 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 112 คน
รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 26 

รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ครั้งที่ 26 ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านสิรินทร 
โดยประกวดโครงงานในหัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกลีบดอก เกสร รากบัว และก้านบัว จากดอกบัวหลวง 
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโพรไบโอติกน้ำคีเฟอร์จากดอกบัวหลวง

รายชื่อ  
นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล นักเรียนชั้น ม.6/4
นางสาววิรดา ฤทธิคุปต์ นักเรียนชั้น ม.3/5
นางสาวปพิชญา นาคพน นักเรียนชั้น ม.3/3

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธีร์นวัช นันตา