รางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขัน Thailand English speech contest ,TESC 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 153 คน
รางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขัน Thailand English speech contest ,TESC 2023

ด.ญ.พรพรหมขวัญ จันทร์หอม ชั้น ม.3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขัน Thailand English speech contest ,TESC 2023

จากหน่วยงาน language institute Thammasat university และ Thailand academic contest

ในวันที่ 10 เดือนมกราคม 2567