ได้รับรางวัล Gold Medal Certificate (among level 4) reginal round ในรายการ Thailand spelling bee, tsb2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 124 คน
ได้รับรางวัล Gold Medal Certificate (among level 4) reginal round ในรายการ Thailand spelling bee, tsb2023

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน กระสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  และ เด็กหญิงพรพรหมขวัญ จันทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัล Gold Medal Certificate (among level 4) reginal round ในรายการ Thailand spelling bee, tsb2023