นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบรางวัล “เยาชนคนดีศรีเมืองพุทธ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 191 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบรางวัล “เยาชนคนดีศรีเมืองพุทธ”

เด็กชายธีร์  นพเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชายนบพระ กลัดเจริญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวนันท์นภัส  แก้วกุลสี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบรางวัล “เยาชนคนดีศรีเมืองพุทธ” รางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567