คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 178 คน
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์

วันที่ 14 มีนาคม 2567 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงาน และนำไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป