ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 198 คน
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)