การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 427 คน
การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน และหลักสูตรการเรียนรู้ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อในโลกยุคใหม่" แก่ผู้ปกครองนักเรียน

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กฤษฏิ์ กาญจนกิตติ กล่าวรายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่