กิจกรรมสาธิตปิ๊กดอย ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 181 คน
กิจกรรมสาธิตปิ๊กดอย ประจำปี 2567

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตปิ๊กดอย ประจำปี 2567 "จ๊างหน้อยปิ๊กดอย ม่วนจอยปี๋ใหม่เมือง" 

กิจกรรม 
พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส และพิธีดำหัวอาจารย์ปัจจุบัน
ร่วมรับประทานอาหาร และชมกิจกรรมการแสดง จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วันที่ 12 เม.ย. 2567
ณ ลานฉัททันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่