นักเรียนสาธิต มช. ได้รับคัดเลือกจากโค้ชกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย เพื่อร่วมฝึกทักษะร่วมกับนักกีฬาทีมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 230 คน
นักเรียนสาธิต มช. ได้รับคัดเลือกจากโค้ชกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย เพื่อร่วมฝึกทักษะร่วมกับนักกีฬาทีมชาติ