การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 523 คน
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 17 เมษายน 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทางในการการเรียนรู้ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มช.

ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่