ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร Intensive English Program : IEP

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 191 คน
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  Intensive English Program : IEP

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ หม่อมหลวง ฐนิสา เธเรซ่า ชุมพล Head of Academics , คุณเอกพงษ์ ณ ระนอง Executive Director และคณะทำงาน จาก AUA Language Center  ในการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาหลักสูตร  Intensive English Program : IEP

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567