ดช.ฐิติวัฒน์ วัฒนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันโปโลน้ำ SWP-PACER WATER POLO U15 INVITATIONAL(4th EDITION)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 137 คน
ดช.ฐิติวัฒน์ วัฒนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันโปโลน้ำ SWP-PACER WATER POLO U15 INVITATIONAL(4th EDITION)

ดช.ฐิติวัฒน์ วัฒนพันธ์ ชั้นม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันโปโลน้ำ ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15 ปี รายการ SWP-PACER WATER POLO U15 INVITATIONAL (4th EDITION)
28th-31st MARCH 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์