ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัย คุณพ่อสุทัศน์ งิ้วคำ บิดาของนายนิวัติ งิ้วคำ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 231 คน
ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัย คุณพ่อสุทัศน์ งิ้วคำ บิดาของนายนิวัติ งิ้วคำ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดี มอบหมาย นายอินทร ปันทา เลขานุการคณะ และตัวแทนบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความเสียใจ ร่วมอาลัย และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุทัศน์ งิ้วคำ บิดาของ นายนิวัติ งิ้วคำ  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่