ตัวแทนเยาวชนไทย รำกลองยาวกลางไทม์สแควร์นครนิวยอร์กฉลองสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 177 คน
ตัวแทนเยาวชนไทย รำกลองยาวกลางไทม์สแควร์นครนิวยอร์กฉลองสงกรานต์

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะยุวทูตวัฒนธรรมไทยรุ่นที่๑๕ จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย  เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567
กงสุลใหญ่ สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้เข้าร่วมงานฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่บังกลาเทศจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศณนครนิวยอร์กที่ย่านไทม์สแควร์
หน่วยงานดังกล่าวยังได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยและวันปีใหม่ของหลายประเทศในเอเชีย อาทิอินเดีย เนปาลและภูฏาน 
คณะยุวทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่พร้อมคณะครูจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ได้ร่วมแสดง รำกลองยาวแสดงถึงความสุขสนุกสนานและ
ประเพณีอันงดงามในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยสร้างความประทับใจและได้รับเสียงปรบมือเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก รายชื่อเยาวชนไทยยุวทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้แก่
1.นางสาวปพิชญา นาคพน นร.ชั้นม.4/1 รร.สาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่
2.นางสาวปภาวริญญ์ คำลือ นร.ชั้นม.4/1 รร.สาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่
3.นางสาวกัญญภัค วุฒิตันติพงศ์นร.ชั้นม.5 รร.สาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่
4.นางสาวกานต์พิชชา เกลอดู นร.ชั้นม.5 รร.สาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่
5.นายณชภล แซ่เลี่ยว นร.ชั้น ม.5 รร.สาธิตมหวิทยาลัยเชียงใหม่
6.นางสาวพัชร์ชิสา ภักดีวงศ์ นร.ชั้นม.5 รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7.นางสาวภีมนารา เวลาดี นร.ชั้นม.4 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
8.นางสาวเรเน  นารีญา เลเวนธอล นร.ชั้นม.5 (เกรด11)รร.ยุวทูตศึกษาพัฒนา(ABS)
9.นางสาวอรชพร จงสุข นรชั้นม.5 รร.ยุพราชวิทยาลัย
10.นายพันธุ์ธัช เอี่ยมวารีศรีสกุล นร ชั้นม.5 รร.ยุพราชวิทยาลัย
11.นายชลวีร์ จูดิษฐ์ประเสริฐ นร.ชั้นม.4 รร.ดาราวิทยาลัย