นักเรียน สาธิต มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปสั้นเต้นออกกำลังกาย Dance with Me หนีโรคอ้วน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 131 คน
นักเรียน สาธิต มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปสั้นเต้นออกกำลังกาย Dance with Me หนีโรคอ้วน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปสั้นเต้นออกกำลังกาย Dance with Me หนีโรคอ้วน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ
1. นางสาวชญาดา นิทัศน์วิจิตร 6/5
2. นางสาวนภัสนันท์ ปัญญา 6/5
3. นางสาวกรรญกร จิรประภากร 5/3
4. นางสาวชัญญา นวสรณ์ 6/5
5. นายชญานนท์ วงศ์วรชาติ 6/5
6. นางสาวจีรชญา ไชยสุ 6/5
7. นางสาวทัตพิชา ยอดดี 6/5
8. นางสาวฉันทพิชญา โมไนยปิยโภคิน 6/5
9. นางสาวณิชาพร ตันตยานุสรณ์ 6/5