ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 171 คน
ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร

ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร


เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร (download)