อบรมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับตัวแทนนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 226 คน
อบรมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับตัวแทนนักเรียน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการอบรมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับตัวแทนนักเรียน ในทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะความสามารถ ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะ โดย วิทยากรและทีมงานจากบริษัท CHI CHANG และ บริษัท SAMSUNG ประเทศไทย