ยินดีต้อนรับ นางสาวไปรยา สุรรุจิโรจน์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 333 คน
ยินดีต้อนรับ นางสาวไปรยา สุรรุจิโรจน์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ
นางสาวไปรยา สุรรุจิโรจน์ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจาก ซานดิเอโก รัฐเคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระยะเลา 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2567)