เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณ์การ นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัล Third Prize รายการแข่งขันนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ 'IYDC 2024' 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 160 คน
เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณ์การ นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัล Third Prize รายการแข่งขันนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ 'IYDC 2024' 

เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณ์การ นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัล Third Prize  ในการแข่งขันเต้น Solo Ballet ประเภท Junior (รุ่นอายุ 13-15 ปี) รายการแข่งขันนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ 'IYDC 2024'  International  Young Dancers Competition 2024  ณ หอประชุมใหญ่ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 67