นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลจาก การแข่งขัน international Youth Biology Olympiad (IYBO) 2024

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 315 คน
นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลจาก การแข่งขัน international Youth Biology Olympiad (IYBO) 2024

การแข่งขัน international Youth Biology Olympiad (IYBO) 2024 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ประเทศอินโดนีเซีย สอบแข่งขันออนไลน์ ประเภททีมคู่ โณงเรียนสาะิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งเข้าแข่งขัน 3 ทีม (ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม ทั่วโลก) โดยรางวัลมีดังต่อไปนี้

ทีมที่ 1                                                                                                         
นายกุลวริศร์ ชาญเกียรติก้อง ชั้น ม.5/7 และ นางสาวศุภพิชญ์ คำอุปละ ชั้น ม.5/7              
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทีมที่ 2 

นายณัฏฐภัทร ขุนทอง ชั้น ม.6/7 และ นางสาวกนิษฐา ดีปนตา ชั้น ม.6/7                        
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทีมที่ 3                                                                              
นายกฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล ชั้น ม.5/7 และ นายวริศ ฤทธิ์มานะ ชั้น ม.5/6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง