ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร สาธิต มช. ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 334 คน
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร สาธิต มช. ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ ”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์”  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นั้น มีบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้

 

ชนิดกีฬา

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ประเภท

ลีลาศ

อาจารย์กมลพร ภู่ระหงษ์

 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

Standard single dance

รุ่นทั่วไป จังหวะ Slow foxtrot

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

Standard single dance

รุ่น 35 ปี จังหวะ Quickstep

ว่ายน้ำ

อาจารย์ธัชกร พุกกะมาน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1

เหรียญเงิน

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร

รุ่น 45-49 ปี ชาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1

เหรียญเงิน

ผลัดผสม 4x50เมตร

รุ่น 45-49 ปี ชาย

เทนนิส

อาจารย์ภัทร ยันตรกร

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

 

ประเภท บุคคลคู่ผสม

อายุ 50 ปี

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

คุณรัฏฐกรณ์ วรโชติพิสิฐ

รางวัลรองชนะเลิศ

 อันดับ 1 เหรียญเงิน

ประเภท ชายบุคคลชายคู่

อายุ 35 ปี

อาจารย์วันเฉลิม รัดเกล้า

 

รางวัลรองชนะเลิศ

 อันดับ 2 เหรียญทองแดง

ประเภท ชายคู่​ 35​ ปี

 

รางวัลรองชนะเลิศ

 อันดับ 2 เหรียญทองแดง

ประเภท คู่ผสม​ 40​ ปี 

 

 

 

 

เทนนิส

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

คุณรัฏฐกรณ์ วรโชติพิสิฐ

รางวัลรองชนะเลิศ

 อันดับ 2 เหรียญทองแดง

ประเภท ชายคู่​ 40​ ปี 

 

เทนนิส

อาจารย์ภัทร ยันตรกร

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

อาจารย์วันเฉลิม รัดเกล้า

คุณรัฏฐกรณ์  วรโชติพิสิฐ

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

 

ประเภททีม

วอลเลย์บอล

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

(ผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง)

รางวัลรองชนะเลิศ

 อันดับ 1 เหรียญเงิน

วอลเลย์บอลชายหาด