ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 174 คน
ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สังเกตสาธิตการสอนในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนมุมมองการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)