ถาม-ตอบ Q&A ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียน Data Science

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 992 คน
ถาม-ตอบ Q&A ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียน Data Science

เอกสารดาวน์โหลด
1. Q&A ห้องเรียน Data Science (download)
2. Q&A ห้องเรียน IEP (download)