คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ การสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2568

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 5119 คน
คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ การสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2568

เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือสมัครออนไลน์ ม.1 ปี2568 (download)