เอกสารแนะนำโรงเรียน การสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 3007 คน
เอกสารแนะนำโรงเรียน การสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารแนะนำโรงเรียน ปีการศึกษา 2568 (download)