นักเรียน สาธิต มช. เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกต้นกล้าอาสา รักษ์ยางนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 140 คน
นักเรียน สาธิต มช. เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกต้นกล้าอาสา รักษ์ยางนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ธีร์นวัช นันตา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกต้นกล้าอาสา รักษ์ยางนา" โดยสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มมดงาน โครงการร่วมใจช่วยต้นยางนา หมอต้นไม้ ภายใต้โครงการสร้างเด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่