ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 149 คน
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

              วันอังคารที่ 23 มค ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบ พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 โดยท่านมอบหมายพันเอก สันติสุข ศรีเมือง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติต้อนรับ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา