ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 59 คน
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 

อังคารที่ 23 ม.ค. 2567 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 
และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่