ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 (จังหวัดเชียงใหม่)  ในโอกาสสวัสดีปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 67 คน
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 (จังหวัดเชียงใหม่)  ในโอกาสสวัสดีปีใหม่

วันพุธที่ 24 ม.ค.2567 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 (จังหวัดเชียงใหม่)  ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 (จังหวัดเชียงใหม่)