ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 60 คน
 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

วันพุธที่ 2 ม.ค. 2567 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา