ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 74 คน
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 

 วันพุธที่ 24 ม.ค.2567 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบท่านสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 
และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา