รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้นำ ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ) ประเภททีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 44 คน
รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้นำ ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ) ประเภททีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้นำ ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ(ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ) ประเภททีม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

โดยได้เข้าคารวะ พร้อมรับโอวาทและรับโล่รางวัลจาก ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

          1.นางสาววิรดา ฤทธิคุปต์ ม.3/5

          2.นางสาวปพิชญา นาคพน ม.3/3

          3.นางสาวอรชพร มะลิมาศ ม.5/4

          4.นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ม.6/4

          5.นางสาวพรรณภัทร พรมจันทร์ ม.6/4