ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for primary and secondary Schools (ASMOPSS)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 84 คน
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน  Asian Science and Mathematics Olympiad for primary and secondary Schools (ASMOPSS)

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

Asian Science and Mathematics Olympiad for primary and secondary Schools (ASMOPSS)

โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้                                                        

1. นายวสวัตติ์ ลี้สมบูรณ์           ชั้น ม.5/6        ได้รับรางวัลเหรียญทองในวิชาภาษาอังกฤษ          

2. นายวสุพล กฤษณะบาล          ชั้น ม.5/6       ได้รับรางวัลเหรียญเงินในวิชาวิทยาศาสตร์  และ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในวิชาคณิตศาสตร์