รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แบบทีม วิชาภาษาอังกฤษในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 132 คน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แบบทีม วิชาภาษาอังกฤษในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แบบทีม วิชาภาษาอังกฤษในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023 โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2023 โดย Asmo Thai

มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

          นายภูมิใจ ชัยอิสระเสรี ม.4/7

          นายธัญย์พิชญะ ประกายวิทย์ ม.4/7

          นางสาวพิมพ์ชนก พ่วงเจริญ ม.4/2

          นายจิรัฎฐ์ นิลจันทร์ ม.4/1

          นายภูริณัฐ พิพัฒนเสริญ ม.4/1

          นางสาวศุขปวีณ์ อุดมวัฒนานันท์ ม.4/4

          นางสาวกานต์พิสชา โตไพบูลย์ ม.4/1

          นางสาวกานต์สินี ชัยวารินทร์ ม.4/1

          นางสาวธีวรา ธีรกิตติกุล ม.4/2

          เด็กชายแทนคุณ อุดทสิทธิกุล ม.4/2

          นางสาวศิริภัสสร พิชิตภารตะพงษ์ ม.4/1