รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 176 คน
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Asmo Thai Competition 2023 โครงการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2023 โดย Asmo Thai

โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

1. รางวัลเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ     เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล ม.2/3
2. รางวัลเหรียญทอง วิทยาศาสตร์      นายรุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ ม.3/4                     
3. รางวัลเหรียญเงิน ภาษาอังกฤษ      เด็กชายศุวิล คำไชยวงศ์ ม.3/5             
4. รางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์      นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล ม.5/1 
    รางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์       นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล ม.5/1
    รางวัลเหรียญทองแดง ภาษาอังกฤษ  นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล ม.5/1