Ms Ji Young Ko ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้เกียรติมาอบรม การสอนการอ่านและการเขียนให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 100 คน
Ms Ji Young Ko ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้เกียรติมาอบรม การสอนการอ่านและการเขียนให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

Ms Ji Young Ko ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จากสำนักพิมพ์ Build and Grow 
ให้เกียรติมาอบรม การสอนการอ่านและการเขียนให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>คลิก<<<