แสดงความยินดี แก่ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 107 คน
แสดงความยินดี แก่ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความแสดงความยินดี แก่ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่