ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Distinguished Educator ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 54 คน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Distinguished Educator ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Distinguished Educator อาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เนื่องในโอกาส พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคา 2567