กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 123 คน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 26-28 มกราคม 2567

ภาพกิจกรมทั้งหมด >>>คลิก<<<