ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (วมว.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 69 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (วมว.)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (วมว.)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567