รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 44 คน
รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)

เด็กชายรุจน์กานต์ มูลรินต๊ะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่