เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Tainan Summer Camp 2024 (ครั้งที่ 2) ณ ประเทศไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 135 คน
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Tainan Summer Camp 2024 (ครั้งที่ 2) ณ ประเทศไต้หวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Tainan Summer Camp 2024 (ครั้งที่ 2) ณ ประเทศไต้หวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะจัดโครงการ Tainan Summer Camp 2024 (ครั้งที่ 2) ณ ประเทศไต้หวัน โดยมี มหาวิทยาลัยไถหนาน เป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการสื่อสาร

จัดช่วงระหว่างวันที่ 8-18 พฤษภาคม 2567 

(1) นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง (8 พฤษภาคม 2567) 
(2)นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์ผ่านลิงก์ที่แนบมาด้วยนี้ โดยสามารถกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 25 ม.ค -  16 ก.พ 2567 
(3) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ทวิช, อ.รุจิรา, อ.ฤดีมาศ ที่ห้องพักครู สายภาษาฝรั่งเศส-จีน ชั้น 1 ตึกนวัตกรรม (ST9) และ อ.บุษยมาลี ธนาคารโรงเรียน ชั้น 1 อาคาร 50 ปี 

***รับจำนวนจำกัด 22 คนเท่านั้น***
    ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมโครงการ 39,900 บาท

   ***ชำระค่าใช้จ่ายงวดแรก จำนวน 20,000.- บาทภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

>>>คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ<<<

>>>คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ<<<