รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ในรายการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2024 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 63 คน
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ในรายการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2024 

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ชั้น ม.6/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา
ในรายการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD 2024 

หัวข้อ "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของกลีบดอกจากดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพรีไบโอติกคอมบูชาดอกบัวหลวง"

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธีร์นวัช นันตา