กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียนรุ่นที่ 53

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 61 คน
กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียนรุ่นที่ 53

กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียนรุ่นที่ 53
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>CLICK<<<